EMNrwYHyy9N2YHVvNKzfnrLsWWnPLCN1HV
Balance ERS
3466.87500000